Η εφαρμογή PhotoCreations
Η πιο εξελιγμένη εφαρμογή για τη δημιουργία προϊόντων με βάση τη φωτογραφία...
Εικόνες από την σχεδιαστική εφαρμογή PhotoCreations ...
H εφαρμογή PhotoCreations τρέχει σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα:
• Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1
• Mac OS X Leopard, Snow Leopard, Lion, Yosemite
Στον υπολογιστή σας πρέπει επίσης να είναι εγκαταστημένο και το περιβάλλον Java (αν χρειαστεί θα γίνει αυτόματα η εγκατάσταση του).
Δεν υποστηρίζει tablets iOS ή Android.

Το περιβάλλον είναι φιλικό και εύκολο στη χρήση έχοντας παράλληλα πολλές δυνατότητες για προχωρημένους χρήστες.
Με τη βοήθεια του έξυπνου οδηγού και με τα ενσωματωμένα θεματικά (templates) που διαθέτει, η δημιουργία ενός προϊόντος μπορεί να γίνει με απλές διαδικασίες μέσα σε λίγα λεπτά. Απλά επιλέγετε την κατηγορία προϊόντος πχ photo book ή ημερολόγιο, τον τύπο πχ ημερολόγιο τοίχου Α4, το θέμα και τις φωτογραφίες που θέλετε να περιλαμβάνει.
Με τον ενσωματωμένο μηχανισμό διόρθωσης φωτογραφιών, οι υποτονισμένες ή υπερτονισμένες σας φωτογραφίες επανέρχονται σε φυσικά επίπεδα με ζωντανά χρώματα και σωστή φωτεινότητα.
Εξελιγμένο σύστημα ελέγχου σας ενημερώνει για την ύπαρξη φωτογραφιών με χαμηλή ανάλυση και για άλλα πιθανά σφάλματα πριν το ανέβασμα του έργου.

Τα έργα που έχετε δημιουργήσει αποθηκεύονται σε συγκεκριμμένη θέση πρόσβασης της εφαρμογής και μπορείτε να τα ανακαλέσετε κάθε στιγμή χωρίς να χρειαστεί να τα αποθηκεύσετε σε εξωτερικό περιβάλλον. Ακόμα και αν διαγράψετε την εφαρμογή, όταν κάνετε επανεγκατάσταση τα έργα σας θα εμφανιστούν και πάλι.
Τα αρχεία των φωτογραφιών δεν ενσωματώνονται αλλά αναφέρονται σαν εξωτερικοί σύνδεσμοι (links), αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξετε την θέση των αρχείων των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας η εφαρμογή θα σας ζητήσει να υποδείξετε την νέα θέση πχ usb stick.

... καλές δημιουργίες!